CLV – kampen mot stängningsoddset

Vad är CLV?

CLV, Closing Line Value, är en viktig parameter inom betting. “Stängningsoddsvärde” blir den svenska översättningen, där nog många slänger sig med det engelska uttrycket marketbeat. Det handlar i alla fall om spelets värde (Expected Value, EV) – det spelade oddset kontra stängningsoddset. Ponera att Manchester United spelas till 2.00 och när matchen börjar så är oddset nere på 1.90, då har man ett positivt CLV med 5% ((2.00-1.90)/2.00) = 0.05. Notera att bolagens vigorish (“vig” eller “juice”), d.v.s. avgift eller marginal, ej räknades in i detta exempel, men att den ska inkluderas för korrekta värden.

Således kanske det korrekta EV:t är lägre än 5%. Likväl som värdet kan vara negativt om oddset vid start är högre än det spelade oddset, t.ex. 2.10, då värdet blir -5%. Tänk också på att räkna “punkter” på odds lätt blir vilseledande då det blir en enorm procentuell skillnad på tio punkter på ett lågt odds (t.ex. 1.30 kontra 1.40) jämfört med ett högt (t.ex. 4.50 kontra 4.60). Den procentuella skillnaden är den relevanta.

Varför CLV är viktigt

Varför är då CLV en viktig parameter? Låt oss först poängtera att CLV inte alltid spelar så stor roll, ibland faktiskt ingen roll alls (lite beroende på vem man frågar). På små marknaden med låg likviditet krävs det små volymer att flytta oddsen och då säger förstås ett positivt CLV inte lika mycket (eller inget alls). Ju större marknad och högre likviditet, desto viktigare parameter är CLV för att bedöma spelets nivå.

Spelar man enbart på den typen av marknader är ett positivt CLV direkt avgörande för att lyckas, i längden. CLV-resultatet blir en indirekt indikation på hur man står sig mot alla andra som bidrar med omsättning och gör likviditeten stor, en s.k. effektiv marknad. Wisdom of the crowd (“massans visdom” översatt till svenska) är då ett annat relevant uttryck som kan appliceras. Att den samlade åsikten hos en grupp oftast väger tyngre än en enskild individs. 

100% upp till
1 000 SEK

18+ | Regler & Villkor gäller | Stödlinjen.se

18+ | Regler & Villkor gäller | Stödlinjen.se

Som tillägg till ovanstående bör nämnas att bokföring av CLV är att rekommendera. Ett simpelt Excel-dokument räcker gott för att bokföra detta – två olika kolumner med de olika värdena räcker, det spelade oddset samt stängningsoddset (och glöm inte att inkludera “vigen”, d.v.s. dra av den, i uträkningarna). En tredje kolumn med värdet kan förstås också adderas. Beroende på hur många spel man vill “tracka” kan det vara svårt att hinna med att kolla allt i realtid. Då finns det olika “oddssajter” att vända sig till, t.ex. oddsportal.com och betbrain.com.